Skutečnou původní tantrickou masáž mohou provádět pouze certifikovaní maséři a masérky, kteří prošli profesionálním školením schválené instituce. Masérka má osvojenou anatomii, fyziologii, akupresuru a reflexologii. Na rozdíl od masérů erotických podniků, jenž své služby nesprávně nazývají tantrickou masáží a navíc nejsou vyškolenými maséry, nemůže v salonu „Masáže Fénix“ dojít ke kontraindikaci a zdravotním potížím.
Neposkytují se zde žádné erotické služby. Masáž je prováděna za pomoci speciálních pomůcek k tomu určených. Masáž probíhá pouze jednosměrně od masérky ke klientovi a vzájemné doteky jsou nepřípustné. Masérka vždy plně respektuje hranice klienta. Zda bude klient nahý nebo si ponechá vlastní či jednorázové prádlo či sarong záleží pouze na něm.

 

 • Masérka provádí klienta tantrickým rituálem, učí jej správné technice dýchání a tím i hlubšímu vnímání vlastního těla a prožitků. V rámci holistické podoby tantrické masáže může masérka zahrnout i masáž intimních partií a anální oblasti avšak nikoliv se sexuálním podtextem. Dosažení orgasmu není účelem tantrické masáže a mezi masérem a klientem nikdy nedochází k sexuálnímu styku a jiné sexuální aktivitě.
 • Tantrická masáž se vylučuje s připlacením nebo poskytnutím erotických služeb (orální sex apod.) a masérka může masáž s okamžitou platností přerušit bez nároku na vrácení peněz v případě vyžadování podobných služeb klientem.
 • Masérka má SŠ vzdělání ve zdravotně-sociálním (humanitním oboru) a znalost psycho-terapeutických postupů s ohledem na celostní přistup ke klientovi.
 • Cílem je spokojenost klienta a proto po masáži následuje reflexe a prostor pro zpětnou vazbu, která je pouze dobrovolnou součástí.
 • Pokud klient není spokojen s masáží, může bez udání důvodu masáž přerušit. V tomto případě se bude účtovat pouze doba proběhlé masáže, nikoliv kompletní služba. V případě pochybení ze strany salónu „Masáže Fénix“ nebude klientovi služba účtována vůbec.
 • Masérka může masáž ukončit s okamžitou platností pokud klient nedodržuje základní pravidlo jednosměrnosti masáže a poskytovaných služeb ve směru masér ke klientovi. Jakékoliv doteky vůči masérce jsou nepřípustné. Salón „Masáže Fénix“ je vázán mlčenlivostí a nikdy nikomu neposkytuje informace o klientovi a průběhu masáže.
 • Masáž probíhá za přísných hygienických podmínek a v případě masáže intimních oblastí má masér jednorázové sterilní rukavice a lubrikační gel bez chemických přídavků. Před samotným zahájením masáže se klient osprchuje a masér umyje ruce antibakteriálním mýdlem.
 • Jsou používány pouze kvalitní kosmetické přípravky a masážní oleje. Klient si může vybrat vonnou esenci a zvolit intenzitu doteků.
 • Salón „Masáže Fénix“ udržuje celý prostor v čistotě a pořádku a totéž vyžaduje i od svých klientů.
 • Objednávka je platná až po písemném či telefonickém potvrzení.
 • Platba probíhá v hotovosti (nemožnost platby platební kartou). Možnost uhrazení masáže předem pomocí bankovního převodu.

 

Všechna výše uvedená pravidla jsou oboustranně vyžadována a dodržována i u ostatních poskytovaných produktů a služeb.