Tantra je název stylu meditace a rituálů, které vznikly v Indii. Doslovný překlad znamená tkanivo či pavučinu ve smyslu složité struktury a hlavně komplexnosti. Tantrické metody se zaměřují na probuzení a na Buddhovy nauky, kde cíl je chápán jako cesta. Tantra používá různé meditační formy pro zpřítomnění, vizualizaci, iniciaci, hluboké dýchání apod. Tantra je filozofií….životní filozofií. Je to duchovní nauka i praxe. Není pouhou tantrickou masáží, jak se mnohdy mylně domnívá naše západní civilizace. Je cestou k tomu, jak otevřít svou mysl starému a moudrému učení, které k nám promlouvá prostřednictvím našich hmotných těl.


Tantra vychází z buddhismu a je jeho součástí. Ve své komplexnosti je cestou k sebepoznání, probouzení se a uvědomění si širších souvislostí, kde vše je jednotou a duální realita se vytrácí. Tantra je možností jak se kdykoliv propojit s tímto stavem rozšířeného vědomí a pocítit sounáležitost, smysl, lásku, přijetí, radost, klid a moudrost univerza, přírody či chcete-li života a mnoho dalších krásných prožitků a vjemů. A nejen to. Díky těmto prožitkům, které nám daly možnost zakusit tyto stavy skrze naše probuzená těla a utišenou mysl, nám tantra dává ojedinělou a úžasnou příležitost, přenášet všechny tyto kvality a moudrost do našich běžných životů a vztahů.


Tantra uvádí tělo a duši do jednoty a propojuje duchovní a tělesné, tím že pracuje s posvátnou sexualitou, což opět vlastně není nic jiného než naše životní síla, vitalita a energie tzv. Kundalini nebo také Čchi. Jinak se jí také říká hadí síla.


Je kosmickou a současně lidskou energií uloženou v latentním stavu v křížové kosti. A právě prostřednictvím soustav tělesných a duševních cvičení, čímž je i tantrická masáž, je tato energie probouzena a směřována k vystoupání jednotlivými čakrami podél páteřního kanálu, s cílem dosáhnout stavu probuzení, seberealizace a sebepoznání. Stoupání této energie bývá doprovázeno pocity tělesného uvolnění, subjektivní radosti, lehkosti, klidu a vyprázdněné hlavy (mysli) za současného zjemnění vnímání vedoucího k vjemům empatie, soucitu a jednoty.


Tantra nehodnotí….pracuje v bezpečném prostoru, kde neexistují předsudky, role a pozice, věk, vzhled, nálepky či statusy. V prostoru, kde můžete být sami sebou a poznat tak své skutečné vyšší Já.


Kdysi, když jsem začínala s tantrou a tantrickými masážemi, jsem napsala, že to tantra nás skutečně spojuje a sbližuje a nikoliv různé sociální sítě. Dnes po letech zkušeností a prožitků si uvědomuji, jak obrovskou jsem tenkrát měla pravdu. Tantra skutečně propojuje vše se vším a všechny se všemi, ať už na úrovni mikrokosmu či makrokosmu.


Darem tantry je nejen vše výše zmíněné, ale i možnost odhalení a uzdravení vlastní i společné párové sexuality a našich starých programů, bloků a traumat, které tuto mohou ovlivňovat. Tím jsou posléze uzdravovány i naše vztahy. Nejen ty vzájemné, ale i...a to hlavně, vztah nás samých k sobě (sebeláska, sebepřijetí, sebepéče). U jednotlivce totiž vždy vše začíná. Tantra se tedy v celém kontextu může stát pomocníkem a průvodcem v otázkách psychiky, psychosomatiky i somatiky.