Samotný výklad je určitý rituál, který má své náležitosti. Ideální je, když se kartářka i klient vyladí na příslušnou hladinu, oprostí se od všech nežádoucích myšlenek a rozptylujících vlivů a vytvoří příjemné prostředí. Kartářka před výkladem provede očistu i ve formě opláchnutí rukou pod studenou tekoucí vodou nebo se očistí nad plamenem zapálené svíčky, také lze očistit prostor pomocí vykuřování bylinami.

 

Vykládání karet má bohatou historii a zvláštní přitažlivost pro všechny zvídavé duše, které se nebojí podívat se do vlastního nitra. Mnozí z nás by rádi znali svůj osud nebo alespoň dostali malou nápovědu, kterým směrem se vydat . Každý se ale musí v konečném důsledku rozhodnout sám, karty mohou ovšem v mnohém napovědět. Karty napoví ať už vás zajímá výklad karet na lásku nebo chcete znát odpovědi na své otázky, případně vám postačí jednoduché odpovědi typu ano či ne. Výklad karet není „hadačství“. Z karet nelze určit, kolik dětí a s kým kdo bude mít, kdo získá jakou práci a co přesně jej kdy potká. Pokud někdo něco takového na základě karet říká, karty nevykládá, ale jen hádá. Zkušený výklad karet si vyžaduje hlubší a dlouhodobější studium. Čtení z tarotových karet s sebou nese velkou zodpovědnost. Přecitlivělí či zranitelní jedinci mohou brát každé slovo takříkajíc doslova. Vždy je třeba, aby si tazatel uvědomoval, že každý má vždy svobodnou vůli a že poselství, která karty posílají, nejsou vytesaná do kamene. Jsou pouhým nasvícením naší cesty a našeho podvědomí.


Mluví se o pojmech jako je karma, plán duše či osud. Širokou veřejností mohou být vnímány různě. Ať už jako jedna a tatáž, shůry striktně daná a neměnná věc nebo také jako tři různé nesouvisející skutečnosti. Je osud daný nebo je v našich rukou? Já to vnímám tak, že ani jedna z možností není sama o sobě úplná pravda a přitom obě jsou pravda. Je to zajímavý paradox. Pro mne jsou tyto tři pojmy něco jako tzv. trojjediný Bůh či trojná Bohyně. Zároveň je to „vše“ i „jedno“. Takové tři v jednom. :-) Jsou to tři různé věci působící paralelně, prolínají se, neustále se proměňují a společně utváří jedno – náš život, naši realitu. Jak už bylo výše zmíněno, tou oživující a proměňující esencí je vždy svobodná vůle člověka nebo chcete-li svobodná vůle duše. Některé základní prvky našich životů jsou předem dané a duše si je pro sebe jako tréninkový plán určuje sama, ale celkový osud si silou a možností svobodné vůle utváříme v každý jeden okamžik pouze my sami, jakožto jedinci.

 

Vykládání karet tedy není věštěním budoucnosti, protože budoucnost se každým okamžikem, každým teď a tady proměňuje. Karty nevěští, karty ukazují cestu. Cestu, po níž zrovna jdete. Dokáží vám říct, jaké překážky na této cestě jsou a jaký je její význam a cíl. Každý si vždy může vybrat z desítek, stovek a tisíců cest. V každém okamžiku probíhá nějaké rozhodnutí, které ať už jakkoli banální se v tu chvíli zdá, může ovlivnit celý váš život. Cesty se rozdělují a odbočují. Proto je každá předpověď budoucnosti vždy přímo odvislá od přítomnosti. Ukazuje jen jednu cestu a ostatní pomíjí. Čím dále do budoucnosti se díváte, tím nepřesnější předpověď bude.


Když vyložím karty, vidím cestu. Vidím, odkud jste vyšli, kde stojíte a kam jdete. Jenomže i s tím nejlepším dalekohledem nedohlédnete dál, než k horizontu. Výkladem dostanete odhad, náčrt, jakousi mapu a průvodce. Ten, kdo tvrdí, že vám dá přesnou vizi budoucnosti, obvykle nemluví pravdu. V takovém případě totiž vyvstává další obtíž a to s programováním, ovlivňováním či chcete-li vsugerováním tzv. Macbethovým paradoxem. Když vám například někdo řekne, že neuděláte zkoušku a vy ji pak skutečně neuděláte – bude to proto, že věštba byla přesná nebo proto, že jste se na základě věštby rozhodli, že nemá cenu se učit a neúspěch jste si vsugerovali? Jak moc to, že známe svoji budoucnost, ovlivňuje naše chování? Nemění se naše cesta už v okamžiku, kdy k ní dostaneme zcela konkrétní podrobnou mapu?