Duchovní a energetická práce


Reiki ošetření


Jedná se o energetické vibrační ošetření těla. Pracuje se s energií Reiki, což je všudypřítomná a jemná léčivá životní energie. Tato energie proudí skrze mnou přikládané ruce buď do konkrétních bolestivých míst či do celého těla, kde navozuje celkové uvolnění těla i mysli v případě napětí, přetížení a různých úzkostných stavů. Ošetření reiki je bezpečné a nevyžaduje žádnou přípravu ani speciální pomůcky. Před samotným ošetřením probíhá vždy rozhovor s klientem, kde je hovořeno o důvodech návštěvy, aktuálním duševním i fyzickém stavu klienta a průběhu samotné procedury. Při ošetření reiki můžete zůstat oblečeni, proto je vhodnou alternativou pro přijímající klienty, kteří mají problémy s intimitou u klasické či tantrické masáže. Masáž je prováděna na masážním lůžku či na zemi na pohodlné masážní podložce, dle přání klienta a také dle délky a místa samotného ošetření. Ležíte oblečení a relaxujete (nejlépe se zavřenýma očima). Pro příjemnější náladu hraje uvolňující hudba, svítí svíčky, případně v místnosti voní olej z aroma lampy. Ošetření probíhá ve velmi klidné atmosféře, kdy postupně přikládám své ruce přes oblečení na různé části těla. Používá se k tomu standardizovaných pozic rukou, které postupně pokryjí všechny důležité orgány těla. Při problémech v konkrétním místě, jsou přikládány ruce na místo bolesti. Není třeba používat žádný tlak, a tak je ošetření pomocí reiki přívětivé pro všechny věkové skupiny lidí. Energie proudí z rukou v takové míře, jakou je podvědomí přijímajícího schopné přijímat. Množství předávané energie tudíž ovlivňuje pouze klient. Přijímající může cítit teplo vycházející z přikládaných rukou, případně jemné brnění nebo chvění. Pocity jsou velmi individuální. 

Reiki je přírodní léčbou, je uměním jemného přikládání rukou, zbavuje tělo škodlivin, uvolňuje blokády, harmonizuje energetické proudy v těle a proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba. Lze ji posílat na libovolné vzdálenosti a lze ji posílat do minulosti i do budoucnosti. Bližší informace k reiki naleznete pod odkazem „Co je Reiki?


Cena:

300,- Kč/ 30 minut
500,- Kč/ 60 minut


Bodywork


Bodywork je rychlá a efektivní metoda na odstranění už nefunkčních emocí a navyklých vzorců chování. Jedná se o práci s tělem, jak už vyplývá ze samotného názvu. Jde prakticky o kombinaci několika technik jako je energetická a relaxační masáž, psychoterapie, biodynamika, de-armouring a meditační techniky. Dochází k tzv. rozpouštění  krunýře, který je důsledkem nastřádané neuvolněné energie z dlouhodobého napětí, stresu a traumatických událostí. V podstatě jde o běžnou masáž, kde se ovšem, oproti této, pracuje i s různými tlakovými body a především s myslí a záměrem. Tudíž nejdůležitější na celém procesu je váš záměr. Což je váš osobní důvod, který chcete pomocí této techniky vyřešit nebo alespoň pochopit, proč se vám děje, co se zrovna děje. Celá masáž je kombinací jemných a dynamických technik, které se střídají dle potřeby a hlavně dle reakcí těla. Procedura je prováděna na zemi na měkké pohodlné masážní podložce za použití kvalitního kokosového oleje. Pokud je přijímající klient bez alergických reakcí, je možné přidat vonné esence a připojit tím prvky aromaterapie. Sezení začíná úvodním rozhovorem, kde se pobavíme o tom, proč jste přišli. Před samotnou masáží probíhá vždy rozhovor s klientem, kde je hovořeno o důvodech návštěvy, aktuálním duševním i fyzickém stavu klienta a průběhu samotné masáže. Pojmenujeme společně váš záměr, pokud ho ještě nemáte. Nebo také nemusíte říkat a vysvětlovat nic, pokud nechcete. Důležité je, že vy víte proč jste přišli a na čem chcete pracovat.
Procedura působí na třech úrovních. Na úrovni těla, emocí a mysli. Tato technika je vhodná a funkční např. při stresu, únavě a poruchách spánku, depresích, úzkostech a vyčerpání, při procesu rozhodování kam a jak v životě směřovat, jako podpora v procesu osobního růstu, či pro uvolnění traumatických psychických i fyzických zážitků. Bližší informace k bodyworku naleznete pod odkazem „Co je bodywork?

 

Kontraindikace masáže:

infekční onemocnění, velmi vysoký nebo nízký krevní tlak, onemocnění cév, místní infekce nebo zánět, otevřené poranění, nádorová onemocnění, epilepsie, lupenka a jiné kožní onemocnění, těhotenství

 

Cena:

90 minut/ 2.000,- Kč
120 minut/ 2.600,- Kč (nejoblíbenější)
150 minut/ 3.100,- Kč
180 minut/ 3.700,- Kč


Přechodové rituály

Jde o zprostředkování zážitku různých tradičních přechodových rituálů. Tyto rituály vždy byly a stále jsou nezbytnou součástí důležitých životních milníků. Může se jednat o přechody mezi jednotlivými fázemi života jako je dospívání u chlapců a nástup menstruace u dívek, vstup do manželství, příchod otcovství a mateřství, těhotenství a porod či smrt blízkých apod. Ale přechodový rituál má své místo, smysl a přínos i v kterékoliv jiné významné či tíživé životní situaci jako je např. ukončení vztahu, rozvod, změna zaměstnání či pomoc s vystoupením z různých starých nefunkčních a omezujících programů, které cítíme, že nám brání v další cestě a rozvoji.

Před samotným rituálem probíhá vždy rozhovor s klientem, kde je hovořeno o důvodech návštěvy, aktuálním duševním i fyzickém stavu klienta a průběhu samotného rituálu. Každý rituál je po prvotním rozhovoru a společném uchopení věci sestaven a posléze zprostředkován přesně na míru každému jednotlivému klientovi za využití nejrozličnějších technik. Patří mezi ně např. energetická a relaxační masáž, biodynamika, de-armouring, vizualizace a meditační techniky, prvky chrámových rituálů, vykuřování, práce s živlovými energiemi vody, země, vzduchu a ohně, práce s energiemi drahých kamenů, práce s kartami, amulety a talismany, práce s archetypy či muzikoterapie a aromaterapie. V případě, že si klient přeje složitější, obsáhlejší a materiálově náročnější rituál je nutné tento nejprve naplánovat, pořídit vše potřebné a až posléze uskutečnit. V takovém případě je třeba uhradit částku za nakoupený potřebný a vždy předem schválený materiál.

Ústředním bodem některých z rituálů je také tzv. rituál zavinování, který je ve své podstatě připodobněním přerodu kukly v motýla. Je to silně transformační a intenzivní zážitek, který umožňuje přijímajícímu laskavě a úspěšně přejít z jedné životní etapy do druhé či opustit již nežádoucí. Tento rituál probíhá v leže na zemi na měkké pohodlné masážní podložce, kdy je vaše tělo, od hlavy až k patě, postupně zavinuto do několika příjemných pruhů látky či sarongů (imitujících kuklu) a kdy jsou různou stimulací pomalu uvolňovány jednotlivé části těla až k naprosté relaxaci. V průběhu lze pracovat i s vizualizací a meditací. Na závěr jsou všechny sarongy opět šetrně a s laskavostí rozvázány a odstraněny. Při rituálu můžete zůstat oblečeni a to pokud možno v pohodlném ošacení. Bližší informace k rituálům naleznete pod odkazem „Co je rituál?

 

Cena:

90 minut/ 2.000,- Kč
120 minut/ 2.600,- Kč (nejoblíbenější)
150 minut/ 3.100,- Kč
180 minut/ 3.700,- Kč


Tvorba a energetizace amuletů a talismanů

Jde o službu, kdy pro Vás mohu na základě vámi požadovaného účinku a působení vyrobit či zprostředkovat a rituálně aktivovat, energetizovat váš osobní talisman či amulet, ale také amulety ochraňující vaše domovy. Od pradávna je lidé používají k ochraně, pro štěstí, úspěch, odvahu, přátelství či lásku a samozřejmě také pro zdraví a mnoho dalšího. Před samotnou výrobou a aktivačním rituálem probíhá vždy rozhovor s klientem, kde je hovořeno o důvodech návštěvy, aktuálním duševním i fyzickém stavu klienta a hlavně o konkrétních požadavcích a očekáváních, která by měl amulet splňovat. K výrobě používám především různé přírodniny, bylinky a drahé kameny, ale energetizovat, nabít lze i jakýkoliv vhodný vlastnoručně donesený předmět. Při práci využívám moc, pomoc a energii živlů, duchovních bytostí, archetypů a také sílu měsíčního úplňku či novu, které účinek rituálu utváří a posilují. Nejlépe energii přijímají a nesou právě přírodní materiály a také kov. Bližší informace k amuletům a talismanům naleznete pod odkazem "Co jsou amulety a talismany?"


Cena:

aktivace vlastního předmětu/ 150,- Kč
výroba a aktivace amuletů/ dle domluvy a materiálu


Konzultace s transformačním průvodcem

Poskytuji konzultace...říkejme jim průvodcovské, kde ve vztahu k vám působím jakožto doprovod na vaší cestě k nalezení směru, řešení a odpovědí na vaše otázky a obtíže v oblasti vztahů partnerských, všeobecně vztahových, pracovních a v oblasti zdraví.

V dnešní době, kdy jsme ze všech stran zavaleni neuvěřitelným množstvím na nás kladených požadavků a nároků a různé tíživé energie na nás působí prakticky neustále…. trápí stále více lidí zhoršující se osobní nebo pracovní vztahy, emocionální nevyrovnanost, vyhoření, úzkosti a deprese, ztráta smyslu, obavy, strach, nemoci nebo jiná traumata.

Pro nalezení cesty ven a úlevy je nezbytné se paradoxně ponořit do hloubky a zjistit pravou příčinu, pochopit důvod a na základě tohoto zjištění udělat vědomou změnu sám v sobě.

Na základě vlastní zkušenosti, kdy jsem si kdysi prošla, jak se tzv. říká temnou nocí duše, šamanskou smrtí či psychospirituální krizí vím, že v těchto nelehkých chvílích je těžké být na to sám. Naše mysl uvízne ve smyčce, točí se v bludném kruhu a náš život nám přehrává stále stejné a stejné situace. S postupující transformací je patrné, že za vhodných podmínek tyto stavy a krize dnes již nemusí být tak bolestivé, radikální a dlouhotrvající.

Pokud tedy nevidíte východisko, jak ze všeho ven a dochází vám síly, je to nejlepší co pro sebe můžeme udělat….najít v sobě odvahu rozhodnout se pro změnu a požádat o pomoc průvodce zvenčí. Požádat o pomoc někoho, kdo vám předloží a poskytne svůj pohled na váš problém z jiného úhlu. Z nadhledu a z pohledu zvenčí, nezaujatého vašimi vlastními emocemi a myšlenkovými vzorci, které vás svazují a sužují a neumožňují vám se na věc podívat v klidu, bez subjektivních domněnek, předsudků a dosavadního egoprogramového nastavení a dojít tak ke vhodným řešením a odpovědím. Někoho, kdo vám pomůže odhalit, zpracovat a integrovat příčinu a provede vás cestou této změny.

Jak vždy říkám: „Každý vždy vidí nejhůře sám na sebe.“ (včetně terapeuta, který musí mít svého vlastního terapeuta :-)))
Jako průvodkyně, alchymistka a inspirátorka se vám pokusím pomoci a zprostředkovat kontakt s vaší duší, bytostným já a nalézt opětovnou rovnováhu, klid, smysl, vnitřní sílu a svobodu tvořivosti a jednání….zharmonizovat spolupráci těla, mysli a duše.


Cena:

60 minut/ 400,- Kč