Pojem kněžka v našich borech, luzích a hájích může vzbuzovat řadu naprosto protichůdných asociací. Kněžka ovšem není ani řádová sestra ani prostitutka. :-)


V souvislosti s dlouhodobou tradicí křesťanství a také s církví a mnoha jejími pokřiveností prosáklých skutků je v lidech hluboce zakořeněna velká nedůvěra a dokonce strach z čehokoliv duchovního a proto například i z pojmu kněžka. Kněžka ani její služba ovšem nemají s žádným z těchto předsudků nic společného. Tyto obavy ale nemusí souviset pouze s křesťanstvím a autoritářskými a mocenskými církvemi, ale u žen i se strachem z přijetí své krásy a přirozené síly, své moci a zodpovědnosti a u mužů pak stejně tak jako v historii ze strachů spojených právě s vědomím si ženské síly a z obav o narušení patriarchální moci a uspořádání.


Dnes už ale nejspíš mnoho z nás cítí, že tudy cesta k vnitřní i vnější svobodě jedince i společnosti a ke štěstí a věčné slávě lidstva nevede. Cesta vede skrze přijetí darů Bohyně matky (přírody), opětovné navrácení se k vnímání vyššího smyslu lidské existence a propojení s božským univerzem a jednotou. A na této cestě od pradávna...byla a je...průvodkyní právě žena – kněžka Bohyně.


Kněžka je žena, která ctí posvátnost života, posvátnost těla, posvátnost lásky a sexuality. Žena, která kráčí ve své síle a ztělesňuje posvátné ženství a inspiruje ostatní.


Kněžka je nádobou věčnosti….slouží Bohyni….Pravdě, Kráse, Svobodě, Moudrosti, Láskyplné cestě….a zastupuje ji zde na zemi, aby toto vše mohla zprostředkovat všem lidským bytostem, které jsou připraveny k tomu, aby je tyto dary oslovily.


Kněžka je hledačkou, mystičkou, básnířkou, tanečnicí, milenkou, bojovnicí, matkou, hodnou i zlou čarodějkou, tvůrkyní, stařenou. Nechává v sobě svobodně projevovat všechny podoby Bohyně. Je silami soucitu, lásky, vytrvalosti a důstojnosti a probouzí tyto pocity a kvality i v ostatních. Tančí se živly a její duchovní praxí a službou Bohyni je láska k sobě a ke všemu živému.


Být kněžkou znamená vstoupit do své vlastní síly a autority, do své autenticity a zodpovědnosti….ne sloužit čemukoliv falešnému, neryzímu či autoritativnímu z vnějšku. Slouží a zodpovídá se pouze sobě samé a své vlastní vnitřní Bohyni, která jí samotnou proniká. Pomáhá lidem zůstat v každodenním životě ve spojení s tím, co nás přesahuje; co je větší než my; propojovat se se smyslem existence a provázet důležitými okamžiky života skrze rituály. Působí v hlubokém propojení se zemí a přírodou, skrze sebe spojuje lidské a božské, hmotné a duchovní a přináší kontakt a spojení s naším duchovním dědictvím, kořeny, předky a koloběhem života.