Amulety a talismany, jejich výroba a používání, patří k nejstarším formám magie. Od pradávna je lidé používají k ochraně, pro štěstí, úspěch, odvahu, přátelství či lásku a samozřejmě také pro zdraví. Ve svých počátcích, dlouho před vznikem slov - amulet či talisman- , se tyto magické předměty vyráběly pouze za účelem ochrany – při lovu, v boji, na cestě,… Můžeme tedy říci, že ochranný amulet je prvotní. Talismany se objevují až v době bronzové, kdy je hojně používali Egypťané.

 

Talisman je magický předmět, který ke svému vlastníkovi přitahuje konkrétní typ pozitivní energie.
Amulet má obvykle ochranné účinky, kterých dosahuje odpuzováním negativity. Ochraňuje svého nositele před útoky magickými, psychickými, psychologickými a dokonce i fyzickými. Amulet dokáže předejít samotnému rozvinutí agresivního výpadu. Dotyčný agresor místo útoku prostě mávne rukou a odejde pryč. Z toho plyne, že amulet působí aktivně. Není pasivním prostředkem.

 

Amulety i talismany mají rozmanité způsoby, jak účinkují:

 

Mohou být založené na symbolech. Například koupíte-li si přívěsek s runou Algiz, nemusíte dělat nic víc. Runa sama o sobě má silné ochranné působení a přívěsek bude vaším amuletem, dokud ho budete nosit. Mohou být založené na energii, kterou do nich vložíte. To jsou amulety, které si např. sami vyrobíte nebo alespoň aktivujete v rámci magického rituálu. Mohou také nést vlastní energii, jako například různé druhy nerostů. Například kámen přirozeně vytvarovaný do podoby srdce. Do této kategorie spadají i krystaly. Mohou také různě kombinovat všechny tyto možnosti.

 

Před samotnou výrobou či aktivací předmětu je nutné si určit, jakým způsobem chcete, aby působil?
Může postupně uvolňovat energii, kterou do něj při jeho výrobě a rituální aktivaci vložíte. Může zprostředkovávat vaše spojení s konkrétní duchovní bytostí a sloužit tak jako vaše žádost o její ochraňující energii nebo přímo pomoc. Může k Vám přitahovat žádanou energii prostřednictvím univerzálního symbolu (např. runa). Může působit na Vaše podvědomí a nastavovat tak specifický program pomocí osobního symbolu.